Stories of Change


Ang aking Kwento ng Pagbabago

 March 12, 2018    

Robert Syrell A. Lusterio

 

CAGAYAN DE ORO CITY– Robert Syrell Lusterio tells his story of how vices and peers almost cost him the precious opportunity of college education, which his parents strived hard to give him. See how rediscovered faith, volunteering for CheckMySchool and help from mentor and friend saved him from his mistake.

 

Robert’s story in written in Filipino. An English translation follows.

 

 

Isa sa mga aktibidad sa mga paaralan na aktibong kalahok si Robert Syrell Lusterio (nakapula) ay ang SaGIFT Aral Acitivty sa GL Reyes Anhawon Elementary School.

 

Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko po muna na magpasalamat sa ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin nang magandang buhay tungo sa mabuting kinabukasan.

 

Ako po si Robert Syrell A. Lusterio. Nakatira sa Libertad, Kiabo Malitbog, Bukidnon. Ako po ay dalawampung taong gulang (20) at kasalukuyang nag-aaral sa Tagoloan Community College sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Kumukuha po ako ng kursong Bachelor of Arts major in Sociology.

 

Noong ako’y makapagtapos sa high school, alam ko na hindi na talaga ako makakapag-aral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Pero minsan, nasasabi ko sa aking sarili na baka may plano ang Diyos sa akin dahil alam nya na pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral lalo na sa kolehiyo.

 

Nagtrabaho na lamang ako sa aming bukid dahil wala talaga akong pag-asa na makapag-enroll. Wala talaga kaming pera pangtustos sa aking pag-aaral.

 

Martes ng gabi, dalawang araw bago magsimula ang pasukan, tinawag ako ng aking ama at ina. Sabi nila sa akin, “Anak, diba gusto mong mag-aral sa Kolehiyo?” Kaagad ko silang sinagot, “Oo, gusto ko talagang makapag-aral para marami akong maitulong sa inyo. Lalo na sa aking mga kapatid.”

 

Kinabukasan, pinagbihis ako ng aking ina dahil pupunta raw kami sa Tagoloan Community College (TCC). Masayang-masaya ako. Mabilis akong nagbihis. Ngunit bago kami umalis ng bahay, kinausap ako ng aking ama. Sabi nya sa akin, “Anak, pasensya ka na kung sa murang paaralan ka lang namin mapapag-aral ng iyong ina. Gusto sana namin na doon ka makapag-aral sa mataas na unibersidad. Kaso kaunti lang kasi ang naipon namin.”

 

Lingid sa aking kaalaman, nagtanung-tanong pala ang aking ama sa kanyang mga kakilala kung saan ako pwedeng makapag-aral. Nalaman nya na mahal ang matrikula sa mga unibersidad sa aming bayan. Ayon pa sa kanyang mga kaibigan, mura at maganda ang TCC dahil bukod sa mura, ang mga guro raw dito ay mayroong Masters at Doctorate.

 

Ang buong pamilya Lusterio sa harap ng kanilang tahanan sa Libertad, Kiabo Malitbog, Bukidnon.

 

Lubos akong nagpasalamat sa aking mga magulang. Hindi mahalaga sa akin kung kilala ang paaralan o hindi. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang pag-asa na matupad ang aking mga pangarap. Ng araw na iyon, ako’y opisyal na naging estudyante ng TCC.

 

Dumaan ng mabilis ang mga araw. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa eskwela. Sumasama ako palagi sa kanila kahit saan sila magpunta hanggang sa naapektuhan ang pag-aaral ko. Pansamantala kong nakalimutan ang aking mga pangarap at paghihirap ng aking mga magulang.

 

Tatlong taon ang nakalipas at parang ako’y natauhan mula sa mga maling gawain. Natanong ko na rin ang sarili ko, “Ano ang patutunguhan ko kung palagi kong kasama ang mga kaibigan ko sa pagbibisyo?”

 

Nagsimula akong magbago kasabay ng panunumbalik ko sa Dyos. Isang araw, lumapit sa akin ang aking kaklase na si Mayderlyn Eduria. Nangangailangan daw sila ng mga tao na nais maging volunteer ng CheckMySchool (CMS). Nagkwento sya ng mga ginagawa ng CMS para matulungan ang mga pampublikong paaralan sa aming lugar.

 

Ipanaalam ko sa aking mga magulang ang alok ni Mayderlyn. Agad naman akong pinayagan ng aking mga magulang na magboluntaryo para sa CMS. Sabi ng aking ama, sa pagboboluntaryo raw ay makakakuha ako ng karanasan at kaalaman na hindi ko makukuha sa silid-aralan.

 

Ang aking ama ay isa ring volunteer sa simbahan sa aming lugar. Wala syang sahod mula sa pagsisibli sa simbahan ngunit ayon sa kanya, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang maitaguyod nya nang mas maluwag ang aming pamilya. Ang pagtulong sa kapwa ay paraan nya ng pananampalataya. Sabi nya pa, “Ang pinakamahalaga ay ang saya at ngiti ng bawat tao na nakapaligid sa iyo habang ikaw ay naglilingkod sa kanila. ‘Yan ang sahod na hindi mo maipagpapalit sa kahit magkanong halaga ng pera.”

 

26166326_1870258536532364_1654532562374463821_n Kasama ni Robert Syrell (kanan) sa litrato ang kapwa volunteers na si Mayderlyn Eduria (kaliwa) at Stephanny Keith Magalaman (kanan) sa SaGIFT Aral Activity sa GL Reyes Anhawon Elementary School.

 

Dito nagsimula ang aking paglalakbay kasama ng CMS. Nakilala ko ang iba pang volunteers at ang aming Area Coordinator na si Jonathan Mongcal na syang tumulong upang mapalawak pa ang aking kaalaman. Siya rin ang nagdagdag sa akin ng lakas upang patuloy na maging determinado sa pagiging volunteer.

 

Sa CMS ko nakita ang kahalagahan ng bawat proyekto na ipinapatupad sa mga paaralan. Maraming paaralan ang nabago at naging aktibo. Isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa ay ang paggamit ng community scorecard. Isa itong paraan ng pagkuha ng mga detalye sa bawat paaralan kung saan mas mabilis at maayos na naibabahagi ng mga guro o principal ang mga problema. Sa paraan rin na ito, mas madali ring nahahanapan ng solusyon ang problema sa pamamagitan ng tinatawag na partnership building. Ito na ngayon ang ginagamit kong paraan sa pagkuha ng mga detalye para sa aking undergraduate research.

 

Buong puso akong nagpapasalamat sa mga tao na nag-udyok sa akin upang magbago. Sayo, Ms. Mayderlyn Eduria, Ma’am Mary Ann Villablanca, at lalong-lalo na sayo, Sir Jonathan Mongcal, salamat.

 

Nagpapasalamat rin ako sa aking pamilya na palaging sumusuporta sa akin upang makamit ko ang mga pangarap ko sa buhay. Sila ang aking naging inpirasyon upang ako’y magpatuloy sa pagboboluntaryo.

 

 

My Story of Change

(Translation by Darlene Motil)

 

Before I start my story, I would like to give thanks to the Lord for giving us a wonderful life and a promising tomorrow.

 

I am Robert Syrell A. Lusterio. I live in Libertad, Kiabo Malitbog, Bukidnon. I am 20 years old and currently studying in Tagoloan Community College (TCC) in Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, taking up Bachelor or Art major in Sociology.

 

After finishing high school, I knew I wouldn’t be able to pursue college education because we are poor. Sometimes, I would tell myself that maybe the Lord has a plan for me because He knew that to finish my studies is my ultimate dream.

 

I chose to go back to work in our farmland because I had lost hope that I would be able to enroll.

 

One Tuesday evening, two days before the opening of classes, my parents talked to me. They said, “Son, you want to go to college, right?” I answered them right away, “Yes, I really want to study so I could help our family, especially my siblings.”

 

The next day, my mother told me to get ready. We were going to Tagoloan Community College (TCC), she said. I was very happy. I prepared as fast as I could. Before we headed out, my father told me, “I am sorry that we could only send you to an inexpensive school. As much as we want to send you to a university, we were only able to save a small amount.”

 

Little did I know, my father has been asking his friends about schools and the fees involved. He learned that the universities in our province are expensive. His friends recommended TCC because aside from being affordable, teachers have masters and doctorate degrees.

 

I told my parents how grateful I was. I didn’t mind if the school was well-known or not. What mattered to me was that I got an opportunity to fulfill my dreams. That day, I became a bonafide student of TCC.

 

The days passed by quickly. I made a lot of friends in school. I tagged along wherever they went which eventually took a toll on my studies. For a moment, I forgot my dreams and all the hardships of my parents.

 

I came back to my senses, three years later. I even asked myself, “Where would I end up if I keep joining my friends in their vices?” I started to change my ways and rediscovered my faith in the Lord.

 

One day, my classmate Mayderlyn Eduria came up to me. She said they are looking for volunteers for CheckMySchool. She explained what CMS does to help the public schools in our place.

 

I told my parents about Mayderlyn’s offer. They allowed me to volunteer for CMS. My father approved it because it could give me experiences that I would not get from the classrooms.

 

My father is also a Church volunteer. He receives no salary for it but according to him, it strengthens him to support his family. Helping others seemed to be his form of prayer. “The most important duty is to make others happy by helping them. That’s a kind of income that is priceless,’ he shared.

 

This is where my journey with CMS began. I met other volunteers and our Area Coordinator, Jonathan Mongcal. He helped me widen my knowledge. He has also been my source of willpower to be a determined volunteer.

 

CMS made me realize the importance of every project implemented in schools. It brought change to schools. They became more active. One of the most useful skills I learned is how to use the community scorecard.  This method is an easy and systematic way for teachers and principals to discuss the issues in their schools. Providing solutions to their problems is also made easier through partnership building. I am now using this tool in data gathering for my undergraduate research.

 

I would like to express my gratitude to the people who guided me to become a better person. To you, Ms. Mayderlyn Eduria, Ma’am Mary Ann Villablance, and especially to Sir Jonathan Mongcal, thank you very much.

 

I would like to thank my family as well for their unwavering support so that I can fulfill my dreams in life. They are my inspiration in my volunteer work.

 

 


If there’s any issue, problem or anything that you think needs improvement in your school, let us know if CMS can help. Go to http://www.checkmyschool.org/cms-can-help/.

 

Facebook Twitter Google+ 0
 
 
Checkmyschool